Алабуга нуры

18 гыйнвар 2012 яңалыклары

 • 18 гыйнвар 2012 - 07:46
  Тракторларны күбрәк җыячаклар
  Татарстан Республикасында белорус тракторларын 2012 елда 25 процентка күбрәк, ягъни ун мең данә җыярга планлаштыралар.
  970
  0
  0
 • 18 гыйнвар 2012 - 04:50
  Халык игътибарына!
  Татарстан Республикасы Дәүләт комитетының 2011 ел, 26 декабрьдәге "Алабуга җылылык челтәрләре" ААҖ тарафыннан кулланучыларга җиткерелә торган җылылык энергиясенә тарифлар билгеләү турындагы" карары нигезендә
  986
  0
  0
 • 18 гыйнвар 2012 - 04:47
  Туган як картиналары
  Кичә Күргәзмә залында алабугалы Эдуард Хәбибуллинның "Туган як" исемле шәхси күргәзмәсе ачылды.
  799
  0
  0
 • 18 гыйнвар 2012 - 04:46
  Бил­ге­лә­нү
  Бу ат­на­да шә­һәр-ра­йон ха­ки­ми­я­тен­дә уз­ган ат­на­лык ки­ңәш­мә­дә сәү­дә бү­ле­ген җи­тәк­ләү­че Ай­рат Гай­не­мө­хәм­мәт улы Шәм­сет­ди­нов Ала­бу­га му­ни­ци­паль ра­йо­ны баш­кар­ма ко­ми­те­ты баш­лы­гы­ның бе­рен­че урын­ба­са­ры ва­зи­фа­ла­рын баш­ка­ру­чы итеп бил­ге­лән­де.
  1033
  0
  0
 • 18 гыйнвар 2012 - 04:44
  Рәх­мәт ха­ты бе­лән бү­ләк­лән­де
  Ала­бу­га му­ни­ци­паль ра­йо­ны һәм Ала­бу­га шә­һә­ре мөх­тә­си­бе Әҗ­мәл хәз­рәт Са­ма­тов шә­һәр-ра­йон баш­лы­гы Ген­на­дий Емель­я­нов­ка, дин­не үс­те­рү­гә һәм ра­йон хал­кын ру­хи-әх­ла­кый тәр­би­я­ләү эше­нә керт­кән зур өле­ше өчен, Та­тарс­тан Рес­пуб­ли­ка­сы Мө­сел­ман­на­ры Ди­ния нә­за­рә­те­нең Рәх­мәт ха­тын тап­шыр­ды.
  834
  0
  0
Реклама